Cty Sx Tmdv Xnk Nhựa Châu Hưng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1 jobs
CTy SX TMDV XNK NHỰA CHÂU HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nhựa.
  • Phụ trách thu mua và trực tiếp kiểm tra các nguyên vật liệu theo quy trình của công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds