Create your CV - It only takes a few seconds

Cty Sambu Fine Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
CTY SAMBU FINE VIỆT NAM
Bình Dương
  • Lên kế hoạch sản xuất.
  • Theo dõi tiến độ sản xuất.
  • Làm những thủ tục xuất hàng.
  • Giao dịch với khách hàng nước ngoài qua email.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CTY SAMBU FINE VIỆT NAM
Bình Dương
  • Phiên dịch trong các cuộc họp giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam.
  • Phiên dịch Tiếng Hàn cho bộ phận sản xuất.
  • Dịch các tài liệu cần thiết cho bộ phận.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds