Create your CV - It only takes a few seconds

Cty Cổ Phần Sx Tm Khang Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên QC

CTY CỔ PHẦN SX TM KHANG VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất và chất lượng thành phẩm theo tiêu chuẩn công ty.
  • Toàn thời gian, Hợp đồng.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.