Create your CV - It only takes a few seconds

Cty Đầu Tư Tm Phú Nhuận Food jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
CTy Đầu TM Phú Nhuận Food Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Tổ chức, sắp xếp hàng hóa theo quy định.
  • Tổ chức và giám sát việc xuất nhập theo đúng quy định và quy trình.
  • Theo dõi, báo cáo số lượng xuất nhập tồn hằng ngày.
» Create your CV - It only takes a few seconds