Create your CV - It only takes a few seconds

Cp Dv Cn Tin Học Hpt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs

KỸ SƯ AN TOÀN THÔNG TIN

CP DV CN TIN HỌC HPT
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghiên cứu, triển khai các giải pháp ANTT như SIEM, SOAR, Network security, Endpoint Security, Web/Email security.
 • 10000K - 25000K VND một tháng.

KỸ SƯ DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN (PENTEST)

CP DV CN TIN HỌC HPT
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Lt;br / gt;Có đam mê về an toàn thông tin, ham học hỏi, có khả năng tự học tốt lt;br / gt;Sử dụng thành thạo các công cụ kiểm thử:
 • CV, Bằng cấp liên quan.

SOFTWARE IT SUPPORT

CP DV CN TIN HỌC HPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support on deployment and operating Distributor IT solutions lt;br / gt;
 • Lt;br / gt;- Support existing Distributor related IT solutions eg. RTDC, SFA, D-ERP,…

KỸ SƯ TRIỂN KHAI, QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

CP DV CN TIN HỌC HPT
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia thiết kế các gói giải pháp và dịch vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu, lưu trữ của các hãng Oracle, Microsoft, IBM,… lt;br / gt;
 • CV, Bằng cấp liên quan.

TESTER

CP DV CN TIN HỌC HPT
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch kiểm thử (test plan), thiết kế kịch bản kiểm thử (test case) theo tài liệu mô tả, phân tích yêu cầu lt;br / gt;
 • 10000K - 18000K VND một tháng.

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CP DV CN TIN HỌC HPT
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Đề xuất, lập kế hoạch triển khai các dự án được phân công, bao gồm:
 • Phạm vi công việc, yêu cầu dự án, mức độ ưu tiên của dự án, phân tích các yêu cầu đầu tư cho…

KỸ SƯ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

CP DV CN TIN HỌC HPT
Hà Nội
13.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch triển khai và triển khai hệ thống CNTT theo yêu cầu khách hàng.
 • Lt;br / gt;Bảo trì hệ thống máy chủ, lưu trữ, backup;
 • CV, Bằng cấp liên quan.

QA MANAGER

CP DV CN TIN HỌC HPT
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và thiết lập quy trình quản lý chất lượng sản phẩm/giải pháp phần mềm.
 • Lt;br / gt;Xây dựng bộ phận quản trị quy trình chất lượng lt;br / gt;Tham gia tư…

TRỢ LÝ KINH DOANH

CP DV CN TIN HỌC HPT
Hà Nội
 • Hỗ trợ Sales duy trì, quản lý khách hàng theo từng mảng Thị trường được phân công (Ngân hàng, Tài chính, Chính phủ, Viễn thông, Giáo dục, Y tế, Doanh nghiệp,…).

NETWORK ENGINEER

CP DV CN TIN HỌC HPT
Thành phố Hồ Chí Minh
16.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn, thiết kế hệ thống mạng doanh nghiệp, gồm mạng Campus, DataCenter, SDN, Wireless… lt;br / gt;Triển khai xây dựng hạ tầng mạng Routing, switching, HA, Lan…

SOFTWARE DEVELOPER

CP DV CN TIN HỌC HPT
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển giao diện người dùng cuối trên nền tảng web/mobile, .NET lt;br / gt;Phát triển các web service tích hợp với các hệ thống có sẵn của doanh nghiệp lt…

DATABASE DEVELOPER

CP DV CN TIN HỌC HPT
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thiết kế và phát triển mô hình cấu trúc dữ liệu cho các hệ thống thông tin lớn lt;br / gt;
 • Lt;br / gt;- Cài đặt kiểm tra cơ sở dữ liệu.
 • Bằng cấp liên quan, CV.

CLOUD ENGINEER

CP DV CN TIN HỌC HPT
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia thiết kế, phát triển và vận hành hệ thống Cloud, tập trung vào các công nghệ của Google lt;br / gt;Lập kế hoạch triển khai và triển khai hệ thống CNTT…

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN CNTT

CP DV CN TIN HỌC HPT
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn và chăm sóc khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT mà công ty đang cung cấp lt;br / gt;Tìm kiếm, tạo mối quan hệ với khách hàng có nhu cầu về…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email