Cp Bđs Bầu Trời jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
CP BĐS BẦU TRỜI SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Sử dụng điện thoại và data khách hàng do công ty giao để tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm của công ty đến khách hàng.
 • Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng.
CP BĐS BẦU TRỜI SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, chăm sóc hệ thống khách hàng công ty giao;
 • Tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm của công ty đến khách hàng;
 • Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Quận 10 bởi Công ty CP BĐS Bầu trời Sài Gòn .
 • Công ty CP BĐS Bầu trời Sài Gòn đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 - 5 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 10 bởi Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn .
 • Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn đang cần tuyển 10 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Độ tuổi từ 20 đến 29 tuổi;
CP BĐS BẦU TRỜI SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm sóc hệ thống khách hàng mà công ty giao.
 • Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng cho bản thân.
 • Hoạch định chiến lược bán hàng cho từng khách hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Quận 3, Quận 10, Tân Bình bởi Công ty CP BĐS Bầu trời Sài Gòn .
 • Công ty CP BĐS Bầu trời Sài Gòn đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 10 bởi Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn .
 • Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Độ tuổi từ 20 đến 28 tuổi;
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Quận 1, Quận 10 bởi Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn .
 • Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 10 bởi Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn .
 • Công ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn đang cần tuyển 10 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Độ tuổi từ 20 đến 28 tuổi.
CP BĐS BẦU TRỜI SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm sóc hệ thống khách hàng mà công ty giao.
 • Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng cho bản thân.
 • Hoạch định chiến lược bán hàng cho từng khách hàng.