Create your CV - It only takes a few seconds

Cpđt Và PT Vững Phát jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

nhân viên phát triển thị trường

CPĐT PT Vững Phát
Vĩnh Phúc
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Tìm kiếm khách hàng ( đại lý bán phân bón, thuốc BVTV), giới thiệu bán sản phẩm công ty lt;br / gt;
  • Chế độ Bảo Hiểm Tốt, Chế độ Thưởng, Cơ Hội Phát Triển…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email