Create your CV - It only takes a few seconds

Cong Ty Schneider Electric Manufacturing Vietnam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Cong Ty Schneider Electric Manufacturing Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nghiên cứu và hiểu đựợc chức năng điện và cơ khí của thiết bị và máy móc.
  • Bảo trì, cải thiện và đổi mới máy móc.
  • Đưa ra kế hoạch hành động cải tiến máy móc.
Cong Ty Schneider Electric Manufacturing Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngoài lương theo qui định công ty áp dụng mức lương theo kinh nghiệm và tay nghề!
  • Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện.
  • Công việc trao đổi khi phỏng vấn.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?