Cong Ty Itm jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1 jobs
Cong Ty Itm Thanh Pho Ho Chi Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản lý website của công ty.
  • Phụ trách server của toàn công ty:
  • Bảo mật toàn bộ thông tin công ty.
  • Backup dữ liệu hàng tháng (chỉ phần ITM HCMC).
» Create your CV - It only takes a few seconds