Create your CV - It only takes a few seconds

Compal jobs in Vĩnh Phúc

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Cuối

COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Quản lý chất lượng linh kiện, thành phẩm.
 • Quản lý tài liệu chất lượng.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Ăn trưa tại nhà ăn công ty.

Nhân Viên Quản Lý Kho

COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Xác nhận tình hình của các đơn vật liệu, theo dõi thiếu liệu và thời gian giao liệu.
 • Kiểm soát hàng tồn kho trong mức dự kiến, kiểm soát xử lí chờ liệu.

Nhân Viên Thu Mua

COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận có nhu cầu, tiến hành phân tích, xác định rõ các yêu cầu mua hàng:
 • Màu sắc, thành phần, kích thước, thông số kỹ thuật….

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất PC

COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Thiết lập kế hoạch sản xuất, phụ trách sắp xếp theo dõi và thực hiện kiểm soát HUB DSI.
 • Đánh giá đơn hàng, kế hoạch vật liệu.
 • Ăn trưa tại nhà ăn công ty.

Nhân Viên QA/QC

COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Xử lý chính các vấn đề về chất lượng sản phẩm.
 • Viết báo cáo chất lượng.
 • Viết tài liệu làm việc.
 • Phản ánh tình trạng bất thường.
 • Ăn trưa tại nhà ăn công ty.

Phiên Dịch/ Trợ Lý Các Bộ Phận

COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Dịch các tài liệu ,SOP ...
 • Của bộ phận yêu cầu.
 • Theo dõi chuyên cần, xử lý các đơn từ, biểu báo của bộ phận.
 • Thông dịch cho chủ quản khi cần thiết .

Nhân Viên Quản Lý Vật Liệu

COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Xác nhận tình hình của các đơn vật liệu, theo dõi thiếu liệu và thời gian giao liệu.
 • Kiểm soát hàng tồn kho trong mức dự kiến, kiểm soát xử lí chờ liệu.

Nhân Viên Hải Quan/ Xuất Nhập Khẩu

COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Phụ trách tài liệu xuất nhập khẩu của công ty và đánh giá.
 • Vận chuyển hàng hóa liên quan, các công việc kinh doanh liên quan đến hải quan.

Trưởng Nhóm Sản Xuất

COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Dựa vào yêu cầu công việc rồi phân công công việc cho các chuyền sản xuất.
 • Giám sát chất lượng dây truyền sản xuất.
 • Kiểm tra và duy trì trạng thái 7S mỗi ngày.

Kĩ Sư SMT

COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Bảo dưỡng thiết bị SMT, kiểm tra tình hình vận hành, sửa lỗi lớn.
 • Điều chỉnh tham số thiết bị, chuyển đổi mô hình sản xuất và vận hành thiết bị, thử nghiệm mô…