Compal jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 82 jobs
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Xác nhận tình hình của các đơn vật liệu, theo dõi thiếu liệu và thời gian giao liệu.
 • Kiểm soát hàng tồn kho trong mức dự kiến, kiểm soát xử lí chờ liệu.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Thiết lập kế hoạch sản xuất, phụ trách sắp xếp theo dõi và thực hiện kiểm soát HUB DSI.
 • Đánh giá đơn hàng, kế hoạch vật liệu.
 • Ăn trưa tại nhà ăn công ty.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Dựa vào yêu cầu công việc rồi phân công công việc cho các chuyền sản xuất.
 • Giám sát chất lượng dây truyền sản xuất.
 • Kiểm tra và duy trì trạng thái 7S mỗi ngày.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
10.000.000 VNĐ một năm
 • Trách nhiệm soạn thảo hợp đồng lao động và theo dõi thời hạn hợp đồng.
 • Phụ trách BHXH và Bảo hiểm tai nạn nhân viên toàn Công ty.
 • Quản lý hồ sơ nhân viên.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Phụ trách tài liệu xuất nhập khẩu của công ty và đánh giá.
 • Vận chuyển hàng hóa liên quan, các công việc kinh doanh liên quan đến hải quan.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Đối với yêu cầu công việc biết cách phân bố công việc của các chuyền, đảm bảo được chất lượng của chuyền sản xuất.
 • Ăn trưa tại nhà ăn công ty.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Quản lý chất lượng linh kiện, thành phẩm.
 • Quản lý tài liệu chất lượng.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Ăn trưa tại nhà ăn công ty.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Bảo dưỡng thiết bị SMT, kiểm tra tình hình vận hành, sửa lỗi lớn.
 • Điều chỉnh tham số thiết bị, chuyển đổi mô hình sản xuất và vận hành thiết bị, thử nghiệm mô…
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Tuân thủ quy định về quản lý tài chính và hạch toán kế toán của tập đoàn.
 • Thiết lập các quy trình và giám sát thực hiện các quy trình quản lý tài chính.
COMPAL VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Tối ưu hóa lưu trình lắp đặt chuyền sản xuất.
 • Phân tích và cải tiến các vấn đề và sản phẩm NG.
 • Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
Overall, how relevant are these jobs?