Cocomart jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs
COCOMART
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trong vòng 2 tuần nếu hồ sơ nào không nhận được sự liên hệ nào từ Vĩnh Thái - Cocomart thì xem như là không đạt.
 • Quà mừng dịp đặc biệt:
 • Nhiệt tình và tin cậy.
Công Thương Vĩnh Thái (COCOMART).
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ công tác quản lý và tổ chức bộ máy tại công ty.
 • Hỗ Trợ công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực.
 • Giám sát và nhắc nhở CBNV vấn đề thực thi nội quy,…
COCOMART
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Để đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại và tương lai, bên cạnh đầu tư vào việc phát triển nhân viên, Cocomart còn đầu tư rất nhiều vào việc phát triển và tuyển…
COCOMART
Thành phố Hồ Chí Minh
3.800.000 - VNĐ4.500.000 VNĐ một tháng
 • Trong vòng 2 tuần nếu hồ sơ nào không nhận được sự liên hệ nào từ Vĩnh Thái - Cocomart thì xem như là không đạt.
 • Thực hiện các báo cáo kết ca, doanh số.
COCOMART
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trong vòng 2 tuần nếu hồ sơ nào không nhận được sự liên hệ nào từ Vĩnh Thái - Cocomart thì xem như là không đạt.
 • Quà mừng dịp đặc biệt:
 • Nhiệt tình và tin cậy.
COCOMART
Thành phố Hồ Chí Minh
4.500.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Trong vòng 2 tuần nếu hồ sơ nào không nhận được sự liên hệ nào từ Vĩnh Thái - Cocomart thì xem như là không đạt.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Quà mừng dịp đặc biệt.
COCOMART
Thành phố Hồ Chí Minh
3.800.000 - VNĐ4.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Trong vòng 2 tuần nếu hồ sơ nào không nhận được sự liên hệ nào từ Vĩnh Thái - Cocomart thì xem như là không đạt.
 • + Trưng bày hàng hóa gọn, đẹp, bắt mắt.
» Create your CV - It only takes a few seconds