Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Cnvgroup jobs

Page 1 of 1 jobs
CNVgroup
Việt Nam
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Tư vấn và chăm sóc khách hàng, mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, phát triển thị trường hiện có.
  • Lập kế hoạch kinh doanh:
  • 08:00 - 12:00 và 13:30 - 17:30.
» Create your CV - It only takes a few seconds