Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4,906 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành nghề CNTT - Phần mềm.
 • Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh (Quận 10).
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Kinh Nghiệm 2 - 5 Năm.
 • Mức Lương Lương thỏa thuận.
EASY CREDIT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc chặt chẽ với các nhóm công nghệ thông tin khác nhau để hiểu các yêu cầu nghiệp vụ nội bộ cũng như kiến trúc/thiết kế CNTT.
 • TÓM LƯỢC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC.
Hành chính - Nhân sự - CNTT
Bình Dương
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo cho nhà máy hàng năm.
 • Tuyển dụng nhân viên cho nhà máy.
 • Tham mưu cho BGĐ về chính sách, kế hoạch phát triển Công Ty.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Supporting and internal employees of CGV organization with requests coming via, emails and ticketing system, phone calls.
 • Testing and fixing faulty equipment.
HRchannels.com
Phú Thọ
 • IT Manager | Trưởng phòng CNTT (Tiếng Hàn, $1200, NT6897).
 • Tốt nghiệp cao đẳng / đại học trong lĩnh vực CNTT.
 • Quản trị hệ thống máy tính.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành nghề CNTT - Phần cứng / Mạng, Tài chính / Đầu tư.
 • Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh.
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Kinh Nghiệm 2 - 3 Năm.
 • Chế độ tập thể dục.
COMIT
Việt Nam
 • Quản lý và phát triển phòng CNTT:
 • Tham gia thiết kế, xây dựng các chính sách ứng dụng CNTT, an toàn, bảo mật thông tin.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
Hà Nội
 • Ngành nghề CNTT - Phần mềm.
 • Nơi Làm Việc Hà Nội (Quận Ba Đình).
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Kinh Nghiệm 1 - 5 Năm.
 • Mức Lương Lương thỏa thuận.
Astee Horie VN ., ltd
Bình Dương
 • Quản lý hệ thống mạng nội bộ công ty, setup kết nối với nhà xưởng bên ngoài công ty.
 • Quản lý trang web của công ty.
 • Nâng cấp, cập nhật thông tin mới.
Hà Nội
 • Ngành nghề CNTT - Phần mềm.
 • Nơi Làm Việc Hà Nội (Quận Ba Đình).
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Kinh Nghiệm 1 - 5 Năm.
 • Mức Lương Lương thỏa thuận.