Cn & Systech jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
CN & Systech
Hưng Yên
600.000 VNĐ một tuần
  • Chịu trách nhiệm xuất nguyên liệu sản xuất, nhập kho thành phẩm và nguyên liệu sản xuất thừa.
  • Quản lý và sắp xếp kho bãi gọn gàng, ngăn lắp đúng vị trí.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?