City Focus Lighting jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
Công Ty TNHH City Focus Lighting
Đồng Nai
  • Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm:
  • Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán.
Công Ty TNHH City Focus Lighting
Đồng Nai
  • Làm chứng từ nhập, định mức, hoàn thuế.
  • Các công việc chuyên ngành xuất nhập khẩu sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
  • Chuyên chứng từ xuất và C/O.
» Create your CV - It only takes a few seconds