Create your CV - It only takes a few seconds

Cibon Tool Vietnam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

QUẢN LÝ KHO - TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP

CIBON TOOL VIETNAM
Bắc Ninh
  • Sắp xếp hàng hóa, vật tư, nguyên liệu trong kho.
  • Sắp xếp một cách khoa học các loại hàng hóa vật tư trong kho.
  • Lập và cập nhật sơ đồ kho.
  • Chế độ đãi ngộ tốt.

NHÂN VIÊN SALE - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CIBON TOOL VIETNAM
Bắc Ninh
  • Thu nhận thông tin phản hồi và chăm sóc khách hàng;
  • Thực hiện quy trình bán hàng theo quy định của công ty;
  • Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
» Create your CV - It only takes a few seconds