Create your CV - It only takes a few seconds

Chuyển Phát Nhanh J&T Express Chi Nhánh Đà Nẵng Công Ty Tnhh Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 30 jobs

ADMIN BƯU CỤC

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI ĐƠN HÀNG new

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (...
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ).
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS ĐÀ NẴNG.

Quản Lý Đội Xe

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
10.000.000 VNĐ một tháng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

NHÂN VIÊN KINH DOANH new

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (...
Ðà Nẵng +1 location
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ).
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS ĐÀ NẴNG.

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC new

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

NHÂN VIÊN KINH DOANH new

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC new

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (...
Ðà Nẵng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ).
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS ĐÀ NẴNG.

PHÓ QUẢN LÝ ĐỘI XE

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng +1 location
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

KẾ TOÁN THANH TOÁN

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng +1 location
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - MẢNG TÀI CHÍNH

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

HRM

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân viên IT

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Giám Đốc Vận Hành

CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
13.000.000 VNĐ một năm
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Get new jobs for this search by email