Create your CV - It only takes a few seconds

Chi Nhánh Xây Dựng Idico jobs

Page 1 of 2 jobs

Kỹ Sư Xây Dựng

Chi Nhánh Xây Dựng Idico
Ðà Nẵng
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
  • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi.
  • Ưu tiên người ngoại tỉnh.

Nhân Viên KCS

Chi Nhánh Xây Dựng Idico
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi.
  • Có bằng trung cấp trở lên.
» Create your CV - It only takes a few seconds