Create your CV - It only takes a few seconds

Chi Nhánh Thiết Bị Tat jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Trợ Lý Điều Hành

Thiết Bị TAT
Thành phố Hồ Chí Minh
44.000.000 - VNĐ55.000.000 VNĐ một năm
  • Thay mặt Tổng giám đốc giám sát trực tiếp công tác quản lý điều hành của toàn công ty, các công ty thành viên và các chi nhánh trực thuộc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email