Create your CV - It only takes a few seconds

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà Vnpt Đà Nẵng pmc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Nhân Viên Quản Sảnh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC TÒA...
Ðà Nẵng
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC TÒA NHÀ VNPT ĐÀ NẴNG (PMC).
 • Tiếp đón hướng dẫn khách hàng tới các khu vực trong tòa nhà, sử dụng dịch vụ và…

KỸ THUẬT VIÊN - BẢO TRÌ TÒA NHÀ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC TÒA...
Ðà Nẵng
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC TÒA NHÀ VNPT ĐÀ NẴNG (PMC).
 • Đà Nẵng , Quận Hải Châu.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • KỸ THUẬT VIÊN - BẢO TRÌ TÒA NHÀ.

TRƯỞNG BAN QUẢN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC TÒA...
Ðà Nẵng
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC TÒA NHÀ VNPT ĐÀ NẴNG (PMC).
 • Quản chất lượng của các nhà thầu của Công ty.
 • Đà Nẵng , Quận Hải Châu.

ASSISTANT TO PROPERTY MANAGER

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC TÒA...
Ðà Nẵng
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC TÒA NHÀ VNPT ĐÀ NẴNG (PMC).
 • Đà Nẵng , Quận Hải Châu.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân Viên Kế Toán

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC TÒA...
Ðà Nẵng
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC TÒA NHÀ VNPT ĐÀ NẴNG (PMC).
 • Kiểm soát tài sản chủ nhà, Ban quản lý.
 • Đà Nẵng , Quận Hải Châu.

KỸ SƯ TRƯỞNG

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC TÒA...
Ðà Nẵng
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC TÒA NHÀ VNPT ĐÀ NẴNG (PMC).
 • Đà Nẵng , Quận Hải Châu.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản vận hành kỹ thuật…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email