Create your CV - It only takes a few seconds

Chỉ Huy Trưởng Công Trình jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,283 jobs
Hà Đô
An Giang
17.000.000 VNĐ một tháng
 • Có chứng chỉ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng;
 • Công tác làm hồ sơ công trình:
 • Đi làm việc tại các công trình theo sự phân công của Lãnh đạo.
CÔNG TY TNHH ĐT - XD NGUYÊN CÁT
Việt Nam
 • Có kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng công trình.
 • Quản lý thi công nhà xưởng công nghiệp.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường hoặc xây dựng dân dụng.
Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ...
Đồng Nai
 • Quản lý tiến độ, kỹ thuật, khối lượng, chất lượng thi công tại công trình.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao…
Xây Dựng Hằng Đại
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên làm chỉ huy trưởng các công trình xây dựng;
 • Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công, quản lý kỹ thuật thi công hàng ngày…
XÂY DỰNG P.M.C
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý nhân sự, thầu phụ và điều hành thi công dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng, an toàn công trình.
 • Có chứng chỉ hành nghề giám sát, chứng chỉ huấn luyện…
Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Thuận Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận dự án thông qua Quyết định Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng và hồ sơ công trình liên quan;
 • Tổ chức theo dõi và bảo hành công trình.
 • Quản lý nguồn tài lực:
Hà Nội
 • Quản lý kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình;
 • Phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công;
 • Nguyễn Ngọc Tiến- Trưởng phòng TCHC:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Plan construction supervision (quality, process, technical matters, safety and cost).
 • Manage, supervise all activities of sub-contractors.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 579
Ðà Nẵng
 • Kiểm tra khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình Công ty nhận thầu thi công, các dự án Công ty đầu tư.
 • Tham gia tính khối lượng các công trình;
Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Bình Dương
 • Đã Chỉ huy công trình (Từ triển khai khởi công, thi công, nghiệm thu bàn giao và thanh quyết toán công trình).
 • Chứng chỉ hành nghề Xây dựng hạng 1.