Cgv jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 67 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Supporting and internal employees of CGV organization with requests coming via, emails and ticketing system, phone calls.
 • Testing and fixing faulty equipment.
Rạp Phim CGV
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Rạp Phim Cgv Tuyển Dụng Nhân Viên Full time , Partime cho nhân viên muốn làm thêm hoặc lâu dài.
 • Lương chính thức Ca 4 tiếng 3.500.000đ / tháng.
Rạp Phim CGV
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Rạp Phim Cgv Tuyển Dụng Nhân Viên Full time , Partime cho nhân viên muốn làm thêm hoặc lâu dài.
 • Lương chính thức Ca 4 tiếng 3.500.000đ / tháng.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Front- End System of Central Group VN (CGV), including Point of sales system, Customer relationship management system, Promotions and Loyalty system, Price…
CGV CINEMAS TPHCM
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Rạp Phim Cgv Tuyển Dụng Nhân Viên Full time , Partime cho nhân viên muốn làm thêm hoặc lâu dài.
 • Lương chính thức Ca 4 tiếng 3.500.000đ / tháng.
CleverAds
Việt Nam
 • Xem phim CGV 1 lần / tháng.
 • REVU Việt Nam - Tuyển Chuyên Viên Vận Hành (Operator).
 • Revu Việt Nam (công ty Clever Review Corp, hợp tác cùng Revu Corporation…
CGV CINEMAS
Đồng Tháp
 • 10 vé xem phim/ tháng, giảm giá các sản phẩm CJ hoặc CGV.
 • Be responsible for the supervision of the site by shift basis.
 • Cơ hội đào tạo và phát triển.
Rạp Phim CGV
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hệ Thống Rạp Phim Cgv Tuyển Dụng Nhân Viên Full time , Partime cho nhân viên muốn làm thêm hoặc lâu dài.
 • Lương chính thức Ca 4 tiếng 3.500.000đ / tháng.
RẠP PHIM CGV TPHCM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Rạp Phim Cgv Tuyển Dụng Nhân Viên Full time , Partime cho nhân viên muốn làm thêm hoặc lâu dài.
 • Lương chính thức Ca 4 tiếng 3.500.000đ / tháng.
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hệ Thống Rạp Phim Cgv Tuyển Dụng Nhân Viên Full time , Partime cho nhân viên muốn làm thêm hoặc lâu dài.
 • Ca 4 tiếng 3.500.000đ / tháng.
 • Rạp Phim Hoàng Văn Thụ.