Create your CV - It only takes a few seconds

Can Sports Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 59 jobs
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Cải tiến máy móc cho xưởng sản xuất.
 • Thực hiện các công việc thuộc về điện tử.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Điện tử.
 • Và theo quy định của Công ty.
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc cho văn phòng Công đoàn cơ sở của công ty.
 • Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện, hoạt động do Công đoàn cơ sở đề ra.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý công nhân nhận - phát hàng.
 • Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
 • Hỗ trợ các công việc khi có yêu cầu.
 • Và theo quy định của Công ty.
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kế toán công nợ, thủ quỹ.
 • Đăng ký phát hành thẻ ATM cho Công nhân viên mới.
 • Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán.
 • Và theo quy định của Công ty.
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi và thống kê số liệu hàng hóa cho hiện trường sản xuất.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
 • Có khả năng sử dụng tin học văn phòng.
 • Và theo quy định của Công ty.
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức lớp huấn luyện cho công nhân viên mới hàng tuần.
 • Thống kê, tổng hợp tài liệu khóa học.
 • Định kỳ mở lớp huấn luyện nội bộ cho công nhân viên trong công ty…
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Cài đặt & lắp ráp thiết bị máy tính, điện thoại...
 • Bảo trì hệ thống mạng Internet nội bộ, điện thoại, camera.
 • Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ…
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách quản lý đơn đặt hàng.
 • Tìm thông tin vật liệu mới.
 • Giải quyết vấn đề và liên hệ với nhà cung cấp nước ngoài.
 • Làm báo cáo tiến độ đơn hàng.
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghiên cứu, tìm hiểu, và phát triển các mẫu đế giày mới.
 • Liên hệ và làm việc với khách hàng NIKE.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không phân biệt chuyên ngành.
CAN SPORTS Việt Nam
Tây Ninh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Vẽ thiết kế Autocad về khuôn giày, khuôn may vi tính.
 • Hướng dẫn các bộ phận có liên quan sử dụng bản vẽ.
 • Ứng viên có thể sử dụng tốt phần mềm Autocad.