Callus jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
CALLUS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Gọi điện thoại trên hệ thống data khách hàng có sẵn (Nguồn khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của công ty).
  • Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục theo quy định.
CALLUS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Gọi điện thoại trên hệ thống data khách hàng có sẵn (Nguồn khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của công ty).
  • Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục theo quy định.
CALLUS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Thực hiện các cuộc gọi đến khách hàng để nhắc nhở / thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ đến hạn / quá hạn.
  • Chung cư Linh Tây Tower, Đường D1, P.

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds