Create your CV - It only takes a few seconds

California Fitness Yoga Centers jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs
CÔNG TY CALIFORNIA FITNESS AND YOGA CENTERS
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Full Time / Part Time Receptionist - California Fitness And Yoga Centers trong ngành Chăm sóc khách hàng, Sinh viên/Mới tốt…
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • California Fitness & Yoga Centers đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 17 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kĩ Thuật Viên Bảo Trì Tòa Nhà (…
CÔNG TY CALIFORNIA FITNESS AND YOGA CENTERS
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • California Fitness And Yoga Centers đang cần tuyển 10 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Được tập luyện Gym, Yoga, GroupX miễn phí tại các phòng tập California…
CÔNG TY CALIFORNIA FITNESS AND YOGA CENTERS
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • California Fitness And Yoga Centers đang cần tuyển 10 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Miễn phí tại các CLB của California fitness and yoga.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Thuyết phục khách hàng tham gia thẻ hội viên của California fitness and yoga centers.
 • Miễn phí tại các CLB của California fitness and yoga.
 • Do công ty cung cấp.
CÔNG TY CALIFORNIA FITNESS AND YOGA CENTERS
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • California Fitness And Yoga Centers đang cần tuyển 20 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Được tập luyện thể dục thể hình tại câu lạc bộ California Fitness and Yoga…
CÔNG TY CALIFORNIA FITNESS AND YOGA CENTERS
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • California Fitness And Yoga Centers đang cần tuyển 30 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Miễn phí tại các CLB của California fitness and yoga.
RED2 DIGITAL AGENCY Intern - Thực tập sinh Ho Chi...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Free workout at California fitness & yoga centers.
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
 • Salary / Allowance - Mức lương / phụ cấp.
 • California Fitness & Yoga Centers đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 9 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Assistant Member Service Manager (Hanoi…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Free gyms at California Fitness & Yoga Centers.
 • CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS đang cần tuyển nhân sự.
 • 18 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Assistant…