Create your CV - It only takes a few seconds

CA Tối Tai jobs in Lâm Đồng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG - KFC ĐÀ LẠT CENTER

Đà Lạt
  • Làm việc theo ca xoay:
  • (Có ca phù hợp cho sinh viên).
  • Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24.
  • Sáng - chiều - tối do Quản lý sắp xếp mỗi tuần.

NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG - KFC ĐÀ LẠT CENTER - ĐÀ LẠT

Đà Lạt
  • Làm việc theo ca xoay:
  • (Có ca phù hợp cho sinh viên)\.
  • Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24.
  • Sáng - chiều - tối do Quản lý sắp xếp mỗi tuần.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.