Create your CV - It only takes a few seconds

CA Đêm jobs in Lâm Đồng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Thủ Kho (Tuyển Gấp)

TEA RESORT ĐÀ LẠT
Lâm Đồng
 •  Ăn ca chính + 2 ca phụ (sáng sớm+Đêm);
 • BHXH- BHYT- BTTN+ đồng phục+ khám sức khỏe định kỳ+ phép năm+ chế độ tăng ca+ ca 3+ ma chay, ốm đau,cưới hỏi…) Công ty…

Nhân Viên Lễ Tân Trực Đêm (Tuyển Gấp) Làm Tại Đức Trọng

TEA RESORT ĐÀ LẠT
Lâm Đồng
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 •  Ăn ca chính + 2 ca phụ (sáng sớm+Đêm);
 • Quy trình giao ca làm việc.
 • Những thông tin công việc mà lễ tân ca trước bàn giao cho lễ tân ca sau phải được ghi rõ…

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin (It)

TEA RESORT ĐÀ LẠT
Lâm Đồng
 •  Ăn ca chính + 2 ca phụ (sáng sớm+Đêm);
 • BHXH- BHYT- BTTN+ đồng phục+ khám sức khỏe định kỳ+ phép năm+ chế độ tăng ca+ ca 3+ ma chay, ốm đau,cưới hỏi…) Công ty…

Nhân Viên Pha Chế/bartender

TEA RESORT ĐÀ LẠT
Lâm Đồng
 •  Ăn ca chính + 2 ca phụ (sáng sớm+Đêm);
 • BHXH- BHYT- BTTN+ đồng phục+ khám sức khỏe định kỳ+ phép năm+ chế độ tăng ca+ ca 3+ ma chay, ốm đau,cưới hỏi…) Công ty…

Nhân Viên Lái Xe

TEA RESORT ĐÀ LẠT
Lâm Đồng
 •  Ăn giữa ca tại Công ty;
 •  Chế độ pickup, Ca 3, Sinh nhật,….
 • Để xe qua đêm ở điểm đỗ do công ty quy định.
 • Bình thường, xe sẵn sàng có mặt tại khách sạn theo…

Nhân Viên Bảo Vệ Làm Tại Sandal Star Đức Trọng (Tuyển Gấp)

TEA RESORT ĐÀ LẠT
Lâm Đồng
 •  Ăn ca chính + 2 ca phụ (sáng sớm+Đêm);
 • Trong ca trực có nhiệm vụ:
 • Ghi chép cập nhật đầy đủ những diễn biến hàng ngày và có đề xuất xử lý những vấn đề liên…

Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Sandal Star Đức Trọng

TEA RESORT ĐÀ LẠT
Lâm Đồng
 •  Ăn ca chính + 2 ca phụ (sáng sớm+Đêm);
 • BHXH- BHYT- BTTN+ đồng phục+ khám sức khỏe định kỳ+ phép năm+ chế độ tăng ca+ ca 3+ ma chay, ốm đau,cưới hỏi…) Công ty…

Nhân Viên Buồng Phòng (Hk) Làm Tại Sandal Star Đức Trọng

TEA RESORT ĐÀ LẠT
Lâm Đồng
 •  Ăn ca chính + 2 ca phụ (sáng sớm+Đêm);
 • BHXH- BHYT- BTTN+ đồng phục+ khám sức khỏe định kỳ+ phép năm+ chế độ tăng ca+ ca 3+ ma chay, ốm đau,cưới hỏi…) Công ty…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.