Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,557 jobs
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Tài chính và các chuyên ngành có liên quan.
Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hà Nam
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính kế toán, Tài chính ngân hàng hoặc các ngành có liên quan;
 • Trao đổi với cấp trên và TP.
Sunjin F&F
Hà Nam
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán chính xác, phù hợp với yêu cầu quản lý và chế độ kế toán.
 • Thực hiện các thanh toán, giao dịch ngân hàng.
 • Toàn thời gian cố định.
JEIO VINA
Hà Nam
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán.
 • Tính giá các sản phẩm của công ty.
 • Kiểm tra số lương, khối lượng các nguyên vật liệu sử dụng hàng ngày…
Nosco Shipyard Nosco
Quảng Ninh
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Bamboo Nature Co, LTD.( SX - TM & DL Tầm Vông)
Bình Dương
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Tài Chính, Kế Toán, Chứng chỉ Kế toán trưởng.
 • Kiểm tra lương nhân viên,các loại Bảo Hiểm,thuế TNCN,thuế TNDN và các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
CCI Việt Nam
Quảng Nam
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,….
 • Am hiểu luật kế toán, luật thuế hiện hành.
 • Kiểm tra và hạch toán chi phí các phòng ban, chi phí chung phân…
SecurenMan Việt Nam
Bình Dương
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
DKT Vina
Vĩnh Phúc
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Với kế toán giá thành.
 • Chuẩn bị chứng từ thanh toán nhà cung cấp, công nợ liên kết, Giao dịch ngân hàng.
 • Hỗ trợ check chứng từ chi phí phát sinh trong tháng.
AZB
Bình Định
 • Phối hợp thực hiện công tác báo cáo, công tác nghiệm thu và thanh quyết toán công trình dự án được giao.
 • Giám sát công tác thi công kỹ thuật hạ tầng.