Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Cổ Phẩn Thương Mại Tổng Hợp Vĩnh Thịnh jobs

Page 1 of 1 jobs
cổ phẩn thương mại tổng hợp Vĩnh Thịnh
Vĩnh Phúc
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty CPTMTH Vĩnh Thịnh , Thôn số 8, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
  • ✡️Phụ cấp chuyên cần 200.000đ.
  • ✡️Xăng xe nhà ở 300.000đ.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?