Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Cường Phát Bình Nhâm jobs

Page 1 of 1 jobs
Cường Phát Bình Nhâm
Bình Dương
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Được làm việc trong môi trường làm việc thân thiện, cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp.
  • Đọc bản vẽ và triển khai tổ chức thi công tại công trình.
» Create your CV - It only takes a few seconds