Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Wanek Furniture jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Logistics Staff

 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty.

Nhân Viên QC

 • Các công việc quan hệ khác do quản lý phân công.
 • Trung cấp, Cao Đẳng với ít nhất 1 năm kinh nghiệm kiểm phẩm ở các công ty May mặc, giày da, gỗ.

Thủ Kho

 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty.

Nhân Viên Thống Kê Kho

 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Có trách nhiệm với công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại…

Nhân Viên Điều Phối Vận Tải (Container)

 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty.

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp new

 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp…

Nhân Viên Bảo Trì

 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email