Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aje Việt Nam jobs

Page 1 of 2 jobs
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aje Việt Nam
Bình Dương
  • Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty.
  • Và 1 số công việc khác....
  • Lập thông báo thanh toán công nợ.
  • Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận.
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aje Việt Nam
Bình Dương
  • Cần cù, siêng năng trong công việc.
  • Tạo D.O trên hệ thống (FDS), bao gồm thông tin nhận FG, xe tải được cung cấp bởi AJE hoặc Client, In hóa đơn.
» Create your CV - It only takes a few seconds