Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Zely jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 197 jobs
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Zely đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Zely.
 • Biết sử dụng máy tính cơ bản.
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Zely đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Zely.
 • Lập báo cáo hằng tháng.
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Zely đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Zely.
 • Nam/ nữ từ 18-45 tuổi.
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Zely đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Zely.
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Zely .
 • Công ty TNHH Zely đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trách nhiệm cao trong công việc.
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Zely đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Zely.
 • Sắp xếp giấy tờ, Hồ sơ sổ sách.
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Zely đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Zely.
 • Có trách nhiệm trong công việc.
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Zely đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Zely .
 • Không Yêu Cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Zely đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Zely.
 • Có trách nhiệm trong công việc.
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Zely đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH Zely.
 • Có trách nhiệm trong công việc.

We have removed 187 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds