Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Xây Lắp Điện Quốc Khang jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN QUỐC KHANG
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hòa nhã, lịch sự, biết phối hợp với đồng nghiệp trong Công ty.
  • Được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước và công ty.
  • Ngôn ngữ của hồ sơ:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email