Công Ty Tnhh Wonderful Sài Gòn Electrics wse jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
Bình Dương
 • Các công việc khác do cấp trên phân công.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Quản lý đồng phục công nhân viên.
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
Bình Dương
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Các công việc khác theo yêu của của cấp trên.
 • Cài đặt điều chỉnh thiết bị máy móc sản xuất linh kiện…
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
Bình Dương
 • Các công việc dọn dẹp nhà cửa khác theo sự phân công.
 • Vệ sinh dọn dẹp nhà cửa,.
 • Đi chợ - nấu ăn, giặt ủi quần áo.
 • Bảo hiểm theo quy định.
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
Bình Dương
 • Các công việc khác do cấp trên phân công.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Báo cáo công việc, đề xuất cải tiến.
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
Bình Dương
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Các công tác hỗ trợ người dùng.
 • Công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
Bình Dương
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Thực hiện các công việc trong mảng ISO.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
Bình Dương
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Thực hiện công việc Xuất-Nhập khẩu.
 • Thao tác và kiểm tra các công việc xuất nhập trên phần mềm VNACC.
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
Bình Dương
 • Các công việc khác do cấp trên phân công.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Năng động, nhiệt huyết với công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds