Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Wistron Infocomm việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs

Kỹ Sư Cơ Điện - Hà Nam

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.
 • Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ.
 • Tiền thưởng cuối năm và trợ cấp đi công tác.

Nhân Viên Thu Mua - Hà Nam

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • 4.Giảm bớt chi phí của công ty theo quy định quản lý kho của công ty và thị trường cung cấp.
 • 9.Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
 • Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.
 • Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ.
 • Tìm kiếm ứng viên theo nhu cầu nhân lực của công ty…

Phiên Dịch Tiếng Trung - Hà Nam

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.
 • Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ.
 • Tham dự các cuộc họp công ty và làm biên bản cuộc họp…

Nhân Viên IT Mạng Phần Cứng

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • 9.Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chứ.
 • Có thể hợp tác với công ty để sắp xếp làm thêm giờ;
 • 3.Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ…

Kỹ Sư QA

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • 9.Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.
 • 3.Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ.
 • 4.Tiền thưởng cuối năm và trợ cấp đi công tác;.

Nhân Viên Sản Xuất

8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty tnhh wistron infocomm (việt nam).
 • Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam.
 • Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam.
 • Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam.
 • Giới thiệu về công ty.

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa new

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Giám sát hình ảnh CIS của công ty;
 • Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.
 • Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ.

Giám Sát An Toàn Môi Trường new

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.
 • Chịu trách nhiệm về an toàn công ty, bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và quản lý, giám sát công việc liên…

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.
 • Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ.
 • Tiền thưởng cuối năm và trợ cấp đi công tác;.

Chuyên Gia Bộ Phận Sản Xuất

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.
 • Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ.
 • Tiền thưởng cuối năm và trợ cấp đi công tác.

Nhân Sự Tính Lương (Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • 9.Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.
 • 3.Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ.
 • 4.Tiền thưởng cuối năm và trợ cấp đi công tác;.

Kỹ Sư AQM

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • 9.Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.
 • 3.Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ.
 • 4.Tiền thưởng cuối năm và trợ cấp đi công tác;.

Nhân Viên PCBA

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • 9.Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.
 • 3.Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ.
 • 4.Tiền thưởng cuối năm và trợ cấp đi công tác;.

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Hà Nam
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức.
 • Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ.
 • Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách,…

Get new jobs for this search by email