Công Ty Tnhh Villa Sông jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 8 jobs
Công Ty TNHH VIlla Sông SG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách công tác thu mua vật tư, nguyên liệu đầu vào & thành phẩm bao gồm nguồn trong nước và nhập khẩu.
 • Tìm nguồn cung ứng mới, Đàm phán với các nhà cung cấp…
Công Ty TNHH VIlla Sông SG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nắm bắt các công việc được phân công khi vào ca làm việc.
 • Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty.
Công Ty TNHH VIlla Sông SG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty.
 • Có kinh nghiệm về công việc phục vụ.
 • 3 Ủi khăn bàn và xếp khăn bàn.
Công Ty TNHH VIlla Sông SG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Assist in drawing up the marketing plan annually with the Sales Manager/ DOS (including section on Corporate Accounts).
 • Records all daily sales calls.
Công Ty TNHH VIlla Sông SG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty.
 • Thực hiện công việc được giao bởi trưởng bộ phận hoặc BGĐ.
Công Ty TNHH VIlla Sông SG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty cung cấp 01 bữa ăn trong ca làm việc, đồng phục.
 • Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty và đánh giá hiệu quả…
Công Ty TNHH VIlla Sông SG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách các hoạt động hàng ngày dưới sự giám sát của FOM.
 • Chịu trách nhiệm về sự hài lòng của khách hàng theo triết lý của khách sạn.
Công Ty TNHH VIlla Sông SG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Và các công việc khác do Trưởng phòng kinh doanh phân công.
 • Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty và đánh giá hiệu…
» Create your CV - It only takes a few seconds