Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Vietnam Trusting Ai jobs

Page 1 of 3 jobs
Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lấy điểm tín dụng và tuân thủ chính sách công ty để thẩm định.
  • Lưu trữ hồ sơ Khách hàng và báo cáo theo quy định Công ty.
  • Thao tác trên hệ thống.
Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phối hợp với bộ phận kiểm toán để tiến hành công tác kiểm toán của công ty.
  • Các công việc khác mà lãnh đạo giao cho.
  • 2 tháng hưởng full lương.
Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tiếp nhận hóa đơn từ các khách hàng, đối tác của Công ty.
  • Tham chiếu lại các thông tin trên hóa đơn với hệ thống dữ liệu của Công ty.
  • Không yêu cầu kinh nghiệm.
» Create your CV - It only takes a few seconds