Công Ty Tnhh Việt Nam Samho jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 20 jobs
Công Ty TNHH Việt Nam Samho
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Monitor and continuously improve daily quality/efficiency performance for assigned areas.
 • Design and procure production tooling, processing equipment and…
Công Ty TNHH Việt Nam Samho
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Review documents, recommend ideas, and follow up progress.
 • Arrange factory audit schedule with customers.
 • Review Factory / 3rd party audit report & prepare CAP.
Công Ty TNHH Việt Nam Samho
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Track orders fron receiving new orders until the end of the order.
 • Confirm, monitor, update weekly and report to relevant department.
Công Ty TNHH Việt Nam Samho
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Draft quality assurance policies and procedures.
 • Interpret and implement quality assurance standards.
 • Evaluate adequacy of quality assurance standards.
Công Ty TNHH Việt Nam Samho
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Manage the costing processes and timeline.
 • Work closely and cross check with team and functional teams to achieving cost accuracy.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công Ty TNHH Việt Nam Samho
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Manage assigned project and follow up their own models from the initial stage to the commercialization stage.
 • Company trip once a year + Joining party.
Công Ty TNHH Việt Nam Samho
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Các công việc khác được giao bởi Trưởng bộ phận.
 • Lập báo cáo theo dõi các vấn đề liên quan đến công…
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SAMHO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Việt Nam Samho đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 14 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm CSR MANAGER trong ngành Kế toán / Kiểm toán,…
Công Ty TNHH Việt Nam Samho
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Nắm rõ các công đoạn, thao tác sản xuất.
 • Quản lý xưởng sản xuất Giày (trên 1000 công nhân).
Công Ty TNHH Việt Nam Samho
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai hoạt động mua hàng cho công ty để đảm bảo thông suốt, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, và các tiêu chuẩn chất lượng cao cho các hoạt động của công ty.