Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Tmdv Mạng Lưới Thông Minh smartnet jobs

Page 1 of 8 jobs
Công Ty TNHH TMDV Mạng Lưới Thông Minh (Smartnet)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Built up Sales Quality control workflow and give code of conduct for which.
 • Develop a working plan for Sales QC to go to the market.
Công Ty TNHH TMDV Mạng Lưới Thông Minh (Smartnet)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Develop the brand marketing strategies in order to establish strategic direction and program positioning, develops marketing partnerships with retailers, media…
Công Ty TNHH TMDV Mạng Lưới Thông Minh (Smartnet)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Calculate sale scheme & sale bonus on a weekly, monthly basis.
 • Provide customer service support to sale team on a daily basis.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công Ty TNHH TMDV Mạng Lưới Thông Minh (Smartnet)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Manage the full recruitment life-cycle from initial candidate assessment to conducting interviews and ensure delivery of KPI.
 • Director by the 55 days latest.
Công Ty TNHH TMDV Mạng Lưới Thông Minh (Smartnet)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Measure Customer Service Agent performance via recordings and case audits, providing feedback.
 • Measure process performance via recordings and case audits,…
Công Ty TNHH TMDV Mạng Lưới Thông Minh (Smartnet)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • To understand and analyze the requirements of new projects to meet those requirements.
 • To collaborate with partners and internal sections/departments to build…
Công Ty TNHH TMDV Mạng Lưới Thông Minh (Smartnet)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Phát triển việc kinh doanh mới thông qua tuyển dụng và đào tạo đội ngũ bán hàng.
Công Ty TNHH TMDV Mạng Lưới Thông Minh (Smartnet)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Teambuilding mỗi năm 1 lần và nhiềuchính sách ưu đãi khác từ Công ty.
 • Chỉ cần có sự kiên trì, tận tâm và cố gắng trong công việc.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
» Create your CV - It only takes a few seconds