Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Tm Và Dược Phẩm Hùng Lợi jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 35 jobs

Trình Dược Viên Kênh OTC - Đồng Tháp

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Đồng Tháp
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - Bình Định

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Bình Định
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - Thừa Thiên - Huế

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Thừa Thiên - Huế
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - Khánh Hòa

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Khánh Hòa
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - Ninh Thuận

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Ninh Thuận
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - HCM

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - Lâm Đồng

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Lâm Đồng
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - Đồng Nai

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - Quảng Trị

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Quảng Trị
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - An Giang

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
An Giang
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - Bình Dương

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Bình Dương
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - Cần Thơ

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Cần Thơ
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - Bạc Liêu

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Bạc Liêu +8 locations
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - Gia Lai

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Gia Lai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Trình Dược Viên Kênh OTC - Đắk Nông

Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi
Đắk Nông
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Hùng Lợi.
 • Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc ….

Get new jobs for this search by email