Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Tm Dv Udic jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân viên hành chính văn phòng

Công Ty Tnhh Tm Dv Udic
Bình Dương
6.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY TNHH TM DV UDIC.
  • CÔNG TY TNHH TM DV UDIC Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
  • Đầu mối gửi các công văn, giấy tờ, văn bản ra ngoài Công ty;

Trợ lý

Công Ty Tnhh Tm Dv Udic
Bình Dương
5.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY TNHH TM DV UDIC.
  • CÔNG TY TNHH TM DV UDIC Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
  • Tiếp nhận các công văn,giấy tờ gửi đến Công ty và chuyển cấp có thẩm quyền…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email