Công Ty Tnhh Tm Dv Nina jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY TNHH TM DV NINA.
  • Và các công việc khác thuộc bộ phận nhân sự.
  • Tìm kiếm, sử dụng và đề xuất các công cụ hỗ trợ cho việc tuyển dụng nhân sự.
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY TNHH TM DV NINA.
  • Trao đổi công việc cụ thể hơn khi phỏng vấn.
  • Một số công việc khác thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng.
  • Chăm sóc khách hàng cũ:
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?