Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs
Công ty TNHH Thương mại đầu Đông Hiệp
Hà Nội
 • Kỹ năng làm việc với số liệu tính toán tốt.
 • Nắm vững các nguyên tắc, trình tự thủ tục quản lý kho.
 • Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Trưởng…
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐÔNG HIỆP
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Đông Hiệp đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 15 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kiểm Nghiệm Và…
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐÔNG HIỆP
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐÔNG HIỆP đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên CSKH Sản Xuất Content trong…
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐÔNG HIỆP
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Đông Hiệp đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Kho Vận Tại…
Công Ty Thương Mại Đầu Đông Hiệp
Hà Nội
 • CÔNG TY THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐÔNG HIỆP.
 • Công ty TNHH Thương mại đầu Đông Hiệp (DHTI) là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, sản xuất thương mại khăn ướt,…
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐÔNG HIỆP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Đông Hiệp đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Giao Hàng trong…
Công Ty Thương Mại Đầu Đông Hiệp
Hà Nội
 • CÔNG TY THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐÔNG HIỆP.
 • Công ty TNHH Thương mại đầu Đông Hiệp (DHTI) là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, sản xuất thương mại khăn ướt,…
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐÔNG HIỆP
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Đông Hiệp đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 10 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Content Tại Hà…
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU ĐÔNG HIỆP
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Đông Hiệp đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 24 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thủ Kho Tại Hà…
Công ty TNHH Thương mại đầu Đông Hiệp
Hà Nội
 • Công việc khác theo phân công của BLĐ Công ty.
 • Có kiến thức cơ bản về sản phẩm, ngành nghề các quy trình sản xuất kinh doanh của công ty.