Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Syncmold Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs

Nhân Viên QC (SQE)

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nam , Huyện Duy Tiên.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam…

KẾ TOÁN TRƯỞNG new

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty chế xuất.

Nhân Viên QC (QE)

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nam , Huyện Duy Tiên.

Trợ Lý Tiếng Trung (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nam , Huyện Duy Tiên.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam…

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Nhà xưởng số 9-10, KCN Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nhà xưởng số 9-10, KCN Đồng Văn II , Huyện Duy Tiên , Hà…

Chuyên Gia Quản Lý Mua Hàng (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nam , Huyện Kim Bảng.
 • Toàn thời gian cố định.

Nhân Viên Mua Hàng (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam , Huyện Duy Tiên , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nam , Huyện Duy Tiên.

Giám Đốc Tài Chính (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nam , Huyện Duy Tiên.
 • Toàn thời gian cố định.

Chuyên Gia Kỹ Thuật (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nam , Huyện Kim Bảng.
 • Toàn thời gian cố định.

Giám Đốc Sản Xuất (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.
 • Các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao.

Chuyên Gia Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.
 • Nam , Huyện Kim Bảng.
 • Toàn thời gian cố định.

Chuyên Gia Quản Lý Chất Lượng (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.
 • Các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao.

Giám Đốc Quản Lý Chất Lượng (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM.
 • Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.
 • Các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao.

Get new jobs for this search by email