Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Shintsbvt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs

Management Division Manager CÔNG TY TNHH SHINTSBVT

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Trưởng Bộ phận Kế hoạch

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên Phòng Kế hoạch

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Coporate Planing Staff (Nhân viên phòng Kế hoạch)

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên HSE

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Phụtrách mảng đào tạo trong công ty.

Trưởng phòng Kế hoạch

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Trưởng phòng quản lý chất lượng

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có kinh nghiệm quản lý trong các công ty may, có kinh…

Coporate Planing Team Leader (Trưởng Phòng Kế hoạch)

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên mua hàng (Mua vật tư, máy móc)

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên nhân sự (Thời vụ 6 tháng).

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 6 Tháng MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Nhân viên mua hàng. (Mua hàng vật tư, máy móc)

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 6 Tháng MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Nhân Viên An toàn lao động-Môi Trường

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Giáo viên Mầm non (Làm việc tại Thanh Miện - Hải Dương)

CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
 • Thanh Miện bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Không Yêu Cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

We have removed 24 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds