Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Tân Hiệp Hưng jobs

Page 1 of 2 jobs
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Tân...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Công ty hỗ trợ ăn trưa, chiều + tăng ca tối .
  • Quản lý kho công cụ.
  • Và một số công việc liên quan khác đến kho.
  • Làm báo cáo kỹ thuật, báo cáo sản phẩm.
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Tân...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Công ty hỗ trợ ăn trưa, chiều + tăng ca tối .
  • Thực hiện các công việc theo phân công của Lãnh đạo.
  • Làm Việc Quận Bình Tân.
  • Cơ hội thăng tiến rõ ràng, minh bạch.
» Create your CV - It only takes a few seconds