Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Sản Xuất Great Lotus Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs

Trợ Lí Sản Xuất new

Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Kinh nghiệm 01-02 năm làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty sản xuất.
 • Làm báo biểu sản xuất, hiệu xuất hằng ngày.
 • Thưởng dịp lễ, sự kiện công ty,...

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Theo quy định của công ty.
 • Nhận và xử lý sản phẩm tồn trong kho.
 • Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.
 • Ghi chép nhật ký hàng tồn kho hàng ngày.

Nhân Viên Kế Toán / Thủ Quỹ new

Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Thu chi tiền mặt tại công ty.
 • Thưởng dịp lễ, sự kiện công ty,...
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan.

Nhân Viên Hành Chính Phòng Thí Nghiệm new

Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Thưởng dịp lễ, sự kiện công ty,...
 • Có trách nhiệm với công việc.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan khác.
 • Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn.

Trợ Lý Sản Xuất

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Mô tả công việc - Làm báo biểu sản xuất, hiệu xuất hằng ngày.
 • Kinh nghiệm 01-02 năm làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty sản xuất.

Kế Toán Thanh Toán new

Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Thưởng dịp lễ, sự kiện công ty,...
 • Trung thực, khả năng thích ứng cao, chịu được áp lực công việc.
 • Theo dõi công nợ của khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi…

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
Bình Dương
 • Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
 • Lên kế hoạch mua hàng nguyên phụ liệu, dựa trên kế hoạch kinh doanh của Công ty ( trong nước và nước ngoài).

Ca Trưởng Sản Xuất

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Ca Trưởng Sản Xuất trong ngành…

Nhân Viên IT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 6 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên IT trong ngành CNTT …

Thư Ký Văn Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Thư Ký Văn Phòng trong ngành…

Trưởng Bộ Phận Kho

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Bộ Phận Kho trong ngành…

Nhân Viên Quản Lý Kho Nguyên Liệu Giày

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Kho Nguyên…

Nhân Viên Hành Chính QC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Hành Chính QC trong…

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng…

Kỹ Sư Quy Trình _IE_LEAN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 14 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Quy Trình _IE_LEAN…

Get new jobs for this search by email