Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Qmi Industrial Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Chủ Quản Sản Xuất

CÔNG TY TNHH QMI INDUSTRIAL VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QMI INDUSTRIAL VIỆT NAM đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Chủ Quản Sản Xuất trong ngành…

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

CÔNG TY TNHH QMI INDUSTRIAL VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QMI INDUSTRIAL VIỆT NAM đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân…

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự [Hồ Chí Minh]

CÔNG TY TNHH QMI INDUSTRIAL VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QMI INDUSTRIAL VIỆT NAM đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân…
» Create your CV - It only takes a few seconds